Adal AB


    Adal AB – Elektronikkonsulter
    Adal AB är ett konsultföretag med inriktning på produktutveckling och utveckling av inbyggd elektronik till skiftande produkter, ofta
    för mycket krävande miljöer. Adal AB är etablerat 2005. Våra konsulter har längre erfarenhet av produktutveckling än så.


  Detta är Adal AB
  Vi utvecklar elektronikprodukter inom Telecom, Fordon, Mätning, Styrning, IoT
  • Pålitlig företagspartner sedan 15 år och
  vi har skapat många framgångsrika produkter
  • Har mycket
  stor erfarenhet av elektronikutveckling till krävande produkter
  • Hanterar hela utvecklingskedjan eller delar av den
  • Samverkar med er egen utvecklingsavdelning eller arbetar fristående
  • Hårdvara är vår specialitet, även analogteknik
  • Gör även utredningar och förundersökningar


  Anlita Adal AB när ni behöver

  • ett innovativt elektronikinnehåll i er nya produkt
  idé
  • en ny elektronik i er
  befintliga produkt för en lönsammare produkt - med modernare komponenter och billigare produktion
  • mer funktionalitet inom samma skal, på samma yta och till lägre kostnad
  • en effektivare produkt - med lägre strömförbrukning eller bättre prestanda eller nya kommunikationsmöjligheter
  • en
  lösning på ett elektronikrelaterat problem


  Verksamhetsområde Provning

  Våra kunder kräver produkter som ska fungera klanderfritt i besvärlig elmiljö.
  Det är också krav på att produkterna uppfyller alla elsäkerhetskrav.
  Produkter vi konstruerat finns spridda över hela världen. Det har gett oss en möjlighet att arbeta med standarder och provningsförfaranden som gäller på andra kontinenter. Vi kan därför både ta fram CE-deklarationer och hantera andra godkännanden.
  Vi gör även 3:e-partsgranskningar av befintliga produkter eller nya konstruktioner

  • Vi har en egen mätplats för ledningsbunden immunitet
  • Vi gör pre-compliance EMC- och elsäkerhetsprovningar samt utredningar
  • Vi provar inte enbart våra egna konstruktioner, vi löser även EMC-problem åt andra
  • Vi kan administrera kompletta externa provningar


  Verksamhetsområde Avancerad service

  Ofta måste elektronik hållas igång långt efter att leverantören har upphört med service och support. Kanske finns inte ens dokumentation till hands.
  Vi har många års erfarenhet av den typen av arbeten, t.ex. att felsöka logiskt på komponentnivå utan tillgång till dokumentation, utföra ”reverse engineering”, dvs utifrån en färdig produkt ta fram kretsschemor och annan dokumentation som behövs för service.


  Referenser

  • BAE Systems AB
  • Delta Eltech AB
  • Elfarm AB
  • Fält Communications AB
  • Konftel AB
  • Kubal AB
  • Lenko Snow AB (DemacLenko)
  • Malux Sweden AB


  Metric Industrial AB
  • Metso AB
  • PulpEye AB
  • Alvfors Photonics
  • Shortlink Compliance AB
  • Mittuniversitetet
  • Aiab Energy AB


  Kontakt
  a:

  Birger Hjörleifsson, VD - 070-315 39 78 - birger(at)adal.se

  Torbjörn Forsman - 070-318 80 40 - torbjorn(at)adal.se

  Adal AB, Skönsbergsvägen 29B, 856 45 Sundsvall